TŌ MĀTOU MATAWHĀNUI

Our Guiding Principles

KOTAHITANGA

Unity

Whaia te tika me te pono

Kia kotahi ai te tū

Kō tō tā toa, te toa takatini

We act with integrity and honesty

We stand together and support each other

We uplift our members to succeed as a group

WHANAUNGATANGA

Kinship

Mā te whakapapa tātou e arahi

Mēnā he ngākau Māori, nau mai

Kō ngā tuakana hei whakaruruhau mō ngā teina

We are guided by our ancestors

We include all who love and accept our culture

Our senior members are examples for our newer members

MANAAKITANGA

Generosity

Mā muri, mā mua, ora ai te iwi

Kia hikina te mana me te tapu o ia o tātou

Aroha tētahi ki tētahi

KIA KAHA TĀTOU KATOA KI TE WHAI I ENEI TIKANGA

All members should strive to uphold these principles

We each have a role to play in supporting our community

We treat everyone with respect

We care for all those around us